daftar lagu yang lagi hits di indonesia

0
Ada banyak sekali lagu yang lagi hits saat ini di indonesia dan dari sekian banyak nya lagu saya akan memilih lagu - lagu yang lagi hits dan populer di indonesia ,dan list lagu yang lagi hits di bawah ini adalah lagu yang lagi populer di youtube , radio, tv , dan yang lainya dan langsung saja inilah daftar lagu yang lagi hits di indonesia.

daftar-lagu-yang-lagi-hits-di-indonesia
daftar lagu yang lagi hits di indonesia


1. Lagu bukti - Virgoun

lagu-bukti-virgoun
Lagu bukti - Virgoun

lagu yang pertama adalah lagu bukti  dari vokalis  band last child virgoun   lagu ini menjadi salah satu lagu yang lagi hits di indonesia, terbukti dari jumlah tayangan lirik video lagu bukti di youtube  yang di tonton 19 juta lebih dan akan terus bertambah setiap harinya.

2. lagu akad - payung teduh

lagu-akad-payung-teduh
lagu akad - payung teduh

lagu akad dari payung teduh ini adalah sebuah lagu yang bertema tentang pernikahan yang lagi hits dan populer di indonesia tahun ini , banyak sekali yang request lagu ini di statsiun radio,acara musik dan di acara pernikahan ,dan selain itu lagu akad ini banyak yang mengcover lagu nya entah itu di youtube,instragram,statsiun tv dan masih banyak lagi.

3. lagu cukup tahu  - rizky febrian

lagu-cukup-tahu-rizky-febrian
lagu cukup tahu  - rizky febrian

single lagu terbaru dari rizky febrian ini menjadi lagu ketiga yang lagi hits di indonesia setelah merilis lagu kesempurnaan cinta dan penantian yang sempat populer di kalangan anak remaja indonesia dan Lagu Cukup Tau ini terdengar lebih sendu dengan lirik melankolis. Hal ini didukung pula oleh aransemen musik yang hanya memuat alunan gitar akustik.

Cukup Tau ditulis sendiri oleh Rizky Febian. Selain itu, dia juga dibantu produser Barry Maheswara dan co-producer Yorriz Arba untuk menyelesaikan singel tersebut. Dan singel yang tadinya dipersiapkan sebagai singel kedua persembahan Rizky. Namun batal karena pertimbangan dari sejumlah pihak. Tetapi pada akhirnya single ini pun kini telah resmi dirilis dan menjadi singel resmi ketiga dari Rizky Febrian.

4.Lagu sebatas Teman - Sheryl Sheinafia


Lagu-sebatas-Teman -Sheryl-Sheinafia
.Lagu sebatas Teman - Sheryl Sheinafia

Lagu sebatas teman merupakan salah satu lagu dari album terbaru Sheryl,  Seperti di lagu  sebelumnya, Sheryl  tetap mengusung genre musik pop sebagai aransemen musiknya.
Lagu ini berhasil menduduki posisi cukup tinggi di tangga-tangga lagu radio swasta dan juga aplikasi musik.
Sesuai dengan judulnya​,  lagu "Sebatas Teman" merupakan luapan hati seorang perempuan terhadap lelaki yang dahulu pernah mengisi hatinya​. Dalam sebuah kesempatan, Sheryl Sheinafia mengaku bahwa lagunya itu dibuat untuk mantan kekasihnya.

5.Lagu jalan mimpi - Noah

.Lagu-jalan-mimpi-Noah
.Lagu jalan mimpi - Noah

Grup band Noah baru saja mengeluarkan lagu terbaru mereka berjudul Jalan mimpi Lewat lagu Baru ini NOAH lebih matang lagi dari segi musik dan pemilihan lirik, biasanya kita menemukan lagu mereka penuh dengan cinta dan hal berbau kehidupan lainnya namun dalam Jalani Mimpi ini rupanya ada yang berbeda yaitu liriknya  penuh motivasi dan enak untuk di dengar.

6. Lagu terpesona - Isyana Sarasvati feat Gamaliel

Lagu-terpesona-Isyana-Sarasvati-feat-Gamaliel
Lagu terpesona - Isyana Sarasvati feat Gamaliel

Lagu Terpesona adalah judul lagu terbaru dari Isyana Sarasvati bersama dengan Gamaliel  lagu ini menjadi list lagu terpopuler di indonesia sampai saat ini , kata isyana lagu ini terinspirasi  pengalaman dia saat remaja ketika pertama kali jatuh cinta dengan pria pas kelas 3 SMP.

Dan itulah artikel tentang daftar lagu yang lagi hits di indonesia lihat juga artikel yang lainya 7 lagu smooth jazz terbaik sepanjang masa

Kumpulan contoh pidato bahasa sunda lengkap

0
Pidato atau biantara bahasa sunda adalah sebuah pidato yang menggunakan bahasa sunda sebagai kalimat yang di ucapkan nya ,di dalam pidato biantara bahasa sunda selalu ada bubuka(pembukaan pidato) bahan bahan pikeun pidato( maksud dari pidato tersebut) dan eusi pidato(isi dari pidato tersebut)

Dan di artikel kali ini saya akan membagikan contoh – contoh pidato biantara bahasa sunda  terbaru lengkap dengan tema dari pidato bahasa sunda tersebut.

Kumpulan-contoh-pidato-bahasa-sunda-lengkap
Kumpulan contoh pidato bahasa sunda lengkap

1.Pidato sambutan bahasa sunda atas nama hadirin

Assalamu’alaikum Wrb.Wb
Alhamdu lillahi rabbil’alamin washshalatu wassalamu ala asyrafil anbiyaa-i walmursalin wa’alla aalihi washahbihi ajma’in ama ba’du
Bapa-bapa,ibu-ibu saderek sadayana,langkung ti payun muji syukur ka dzat Allah SWT.reh simkuring tiasa cumarios di payuneun para wargi sadayana kanggo ngawakilan rencang –rencang simkuring anu hadir dina paremutan ieu,kanggo ngadugikeun “salamet” ka rencang simkuring (sebut namina) dimana dina dinten anu bagja iyeu memperemut dinten ulang tahuna anu ka(tema bisa di gentos ku tentang naon wae).

Salajengna teu hilap simkuring sareng rerencangan sadaya ngiring bingar amar watasuta sareng ngado’a ka hadirat Allah SWT,mudah – mudahan saderek (sebut namina) dipaparin yuswa panjang,dina hartos yuswa anu aya guna katut mangfaatna sangkan kahontal naon –naon anu janten harepan sareng cita – cita nu janten sepuhna.
Mudah – mudahan Allah SWT. Ngabulkeun kana saniskara permaksadan urang sadaya. Amin

2.Pidato bahasa sunda sambutan memperingati hari Pendidikan Nasional

 Assalamu’alaikum Wrb.Wb
Para saderek sadayana,para pemuda,para pelajar nu saperjuangan
Dinten iyeu urang sadayana sasarengan nuju mieling hari Pendidikan Nasional nu di abadikeun dina setiap tanggal 2 Mei.
         Naon margina hari Pendidikan Nasional eta di tetepkeun dina tanggal 2 Mei? Saleresna tanggal eta di candak tina tanggal kalahiran salah saurang tokoh pandidikan Dr. Suwardi Suryaningrat nu saterasna katelah Ki Hajar Dewantara.
Eta diantarana uraian anu ngeunaan naon sabab na hari Pendidikan Nasional eta di parengati dina satiap tanggal 2 Mei,sapertos nu ku urang nuju di  laksanakeun iyeu.

Dupi tujuan urang ngayakeun paringetan iyeu,kajaba kanggo Ngahormat sareng ngemut – ngemut kana jasa – jasa anjeuna dina nyonto anu ngeunaan pandidikan di negara urang.
Sapertos anu ka uninga ku urang yen masalah pependidikan teh hiji hal anu kacida pentingna kanggo urang sadayana khusuna para pamuda pamudi sabagi tunas bangsa,margi fungsina pendidikan teh gunana pikeun nyiapkeun kader-kader bangsa sareng pewaris cita- cita nuju kana masyarakat anu subur ma’mur gemah ripah repeh rapih kalawan aya dina pangampura Allah SWT.

Dina  kasempetan ieu perlu simkuring ngadugikeun tujuan Pendidikan Nasional di antara na nyaeta:

  • Nu ka hiji ningkatkeun kataqwaan ka Allah SWT.
  • Nu kadua ningkatkeun kacerdasan jeung katerampilan bangsa,abu saluyu jeung bakat tabiat anu aya di urang sadayana.
  • Nu katilu mere didikan jeung atikan ku budi pakerti anu pinuji,kajeun  sakumaha luhurna pangat hiji jalma,pinter tur benghar,kasep geulisna  kawanti – wanti endahna kabina –bina lamun teu di barengan ku budi parangi nu hade sama sakali teu aya hartina.
  • Nu ka opat  nguatkeun kapribadian  nu mandiri nu sakuduna ku urang di pertahankeun nurutkeun kaedah –kaedah nu aya dina pancasila jeung UUD 1945.
  • Nu kalima Ngadelkeun sumanget kabangsaan sangkan bisa nuwuhkeun manusa –manusa pangwangunan nu kuat mentalna hade budi parangina, bisa ngawun dirina, rumah tangga,bangsa katut nagara.

Ku ayana Kasempetan iyeu, mangga urang usaha pikeun nuwuhkeun sumanget jeung rasa kabangsaan di satiap diri jadi insan pandidik sapertos anu parantis di contohkeun ku bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara atawa pandidik. Sabab tiap – tiap jalma moal lepas tina jadi pandidik,boh anu sifatna resmi(guru) atawa sifatna henteu resmi.maksudna pendidik di jero kulawarga saperti halna indung,bapak atawa pendidik di masyarakat.

Teu hilap ka para pelajar ,hayu urang babarengan giat diajar sing jadi jalma anu cerdas jeung terampil tur boga budi parangi anu hade.
    Akhirna mangga urang sami- sami manjatkeun do’a kanggo para pendidik khusuna  Ki Hajar Dewantara ,mudah – mudahan anjeuna dipaparin rahmat tur aya dina karidoan Allah SWT.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb

3. Pidato bahasa sunda tentang perpisahan sekolah

Assalamu’alaikum Wr.Wb..
Tipayun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka hadirat Allah SWT. Nu mana dina kasempatan ieu urang sadaya tiasa ngumpul dina kaayaan sehat wal’afiat.
Shalawat miwah salam mugi tetep dilimpahkeun ka jungjungan urang sadaya Nabi Muhammad SAW, teu hilaf ka kulawargana, sahabatna, oge ka urang sadaya salaku umatna anu Insya Allah taat kana ajarannana, Amin ya robbal alamin.

Hadirin sadaya anu kusimkuring dipihormat, bapa/ibu guru, sareng kepala sekolah. Abdi nyuhunkeun waktosna kanggo abdi anu ngawakilan rerencangan kanggo nyampeikeun amanat dina raraga acara perpisahan kelas (...).
Teu hilaf abdi oge ngawakilan rerencangan pikeun ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan ka bapa sareng ibu guru anu mana tos ngajarkeun ka abdi sadaya loba hal.
Asa kamari keneh abdi lebet ka sakola ieu. Ayeuna tos kedah paturay tineung deui. Simkuring sareng rerencangan bade neraskeun sakola ka nu langkung luhur, ngahontal cita-cita.
Seueur pisan anu bakal janten panineungan. Di ieu sakola, simkuring neangan elmu. Elmu pangaweruh anu didugikeun ku Ibu sareng Bapa Guru mugia aya mangpaatna hususna kanggo abdi, umumna kanggo sadayana rerencangan.

Mugia naon anu diajarkeun ku bapa guru sareng ibu guru ka urang sadaya tiasa dimanfaatkeun ka nu hal positif sareng aya manfaatna kanggo nusa, bangsa sareng agama. Mugi-mugi amal kasaean manah bapa miwah ibu guru kenging walesan ti Allah SWT. Amin.
Simkuring oge bade nyuhunkeun haputen kana sagala kalepatan abdi sareng rerencangan. Mugi-mugi, Ibu sareng Bapa Guru tiasa ngahapunten kalepatan abdi sareng rerencangan.
Teu hilap, kanggo adi-adi anu masih keneh diajar di ieu sakola, supaya diajar sing enya-enya. Lamun bae urang katinggaleun diajar, pasti bakal katinggaleun dina sagalana.
Pamungkas, simkuring sareng rerencangan, neda pidu’ana singtiasa neraskeun ka sakola anu langkung luhur.

Rupina, sakitu bae cariosan ti simkuring. Mudah-mudahan aya mangpaatna kanggo urang sadaya. Kirang lebihna neda dihapunten.
Nu mana kasalahan mah milik abdi, sareng kaleuwihan mah nga tiasa datang ti Allah SWT. Wabilahitaufik walhidayah, wassalamu’alaikum wr.wb..

4. Pidato Bahasa sunda Hari guru Nasional

Bismilahirohmani rohim asolatu assalamu ala rosullilahi walawlahu alaihi, wa’ala’alihi wasohbihi azmain ammaba’du.
Tepangkeun, wasta abdi pun.. (nama kamu) bade mintonkeun biantara, anu ngeunaan kana peringatan hari guru nasional nu judulna “jasa guru”.
Bapa miwah ibu guru anu ku sim kuring dipihormat, sareng rerencangan sadaya anu ku sim kuring dipikameumeut.

Langkung tipayun mangga urang panjatkeun puja sinareng puji ka dzat Illahi Robbi, anu parantos nakdirkeun urang sadaya, tiasa patepung lawung paamprok jonghok dina ieu kasempatan anu sakieu mulyana.
Mudah-mudahan Allah SWT tetep masihkeun pitulung sareng taufik-Na ka urang sadaya, dugi ka urang tiasa nyuprih hikmah, padilah sinareng manfaat, tina ieu acara sareng pamaksadan.
Shalawat sinareung salam mugi tetep kakocorkeun ka junjungan urang nyaeta Nabi Muhammad SAW, ka kulawargina, para sahabatna, sareng teu hilap deui urang sadaya salaku umatna anu nurut ka ajaranana Amin ya robal alamin.

Hadirin rohima kumullah..
Guru nyaeta pahlawan anu mani ageung pisan jasana, lamun teu aya guru urang sadaya moal tiasa naon-naon. Sabab berkat jasa guru, urang anu kapungkurna teu tiasa nanaon, jadi tiasa nulis, maca, ngitung, jeung sajabina.
Kumargi eta dina kesempatan ieu hayu urang sadaya kususna siswa-siswi.. (nama sekolah) hayu urang ngahaturkeun sarebu-rebu nuhun ka sadaya para guru anu tos masihan bekel sareung elmu ka urang sadaya.

Mudah-mudahan Allah SWT maparin berkah ka sadaya guru anu aya disakola urang sareung umumna kasadaya guru anu aya dinagara Indonesia.
Kungayakeun acara ieu hayu urang babareungan ningkatkeun prestasi urang sadaya kususna dina bidang pendidikan, sareung hayu urang babareungan ningkatkeun ka taqwaan urang ka Allah SWT.
Mung sakitu anu kapihatur nu tiasa simkuring teupikeun. Mugi-mugi dina ayana acara ieu aya mangpaatna kanggo urang sadaya. Bilih aya cariosan anu kirang merehna dina manah para hadirin sadaya pamugi tiasa kersa dihapunteun nu saageung-ageungna.

Wabilahi taufik walhidayah wassalamu’alaikum Wr. Wb.

5. Contoh pidato bahasa sunda tentang kebudayaan

Assalamualaikum wr, wb..
Sateuacanna hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka gusti Allah ta'ala, dimana anu parantos maparinkeun rahmatna ka urang sadaya dugi ka urang tiasa kumpul di ieu tempat.
Henteu hilap shalawat sarta salam, mangga urang curahkeun ka jungjunan Nabi Muhammad SAW, sarta ka kulawargana, sahabatna, sareng umatna nepi ka akhir zaman.

Hadirin anu ku simkuring di pikahormat, Dina dangeut ieu simkuring bade ngabahas ngenaan pentingna urang sadaya ngalestarikeun kasenian tradisional, utamina kasenian tarian nana.
Kasenian nyaeta salah sahiji kabudayaan urang, kusabab kasenian teh ngarupakeun hiji bentuk anu tiasa berkembang. Kasenian daerah masih gampang kasaingan sareng kasenian modern. Kusabab kitu, diperlukeun pembelaan anu tiasa ngalindungan eksistensi di tengah arus globalisasi anu makin maju sapertos ayena.
Atos waktosna, bangsa Indonesia teh tiasa lewih dikenal ku dunya luar, kusabab budayana anu beunghar sareng unik. Salah sahiji budaya anu kudu dilestarikeun nyaeta tarian khas daerah sunda di jawa barat.

Indonesia ngagaduhan ragam tarian khas daerah anu teu acan tangtu kabeh jalma warauheun. Salian ti budayana, di Indonesia oge beunghar ku ragam kasenian nana. Salah sahiji anu wajib ku urang apal khususna di pulau jawa nyaeta ragam tarian anu kudu di lestarikeun, khususna di Jawa Barat.
Di jawa barat sorangan aya sakitar 300 jenis macem kasenian. Diantawisna aya tilu jenis tarian tradisional asal jawa barat nyaeta tarian merak, topeng, sareng tari jaipongan anu ngagaduhan nilai popularitas anu kasohor di mancanegara.

Tari jaipongan misalna anu kasohor, ngagaduhan ciri khas nyaeta ditarikeunna kalawan keceriaan, erotis, humoris, semanget, spontanitas, sareng kasederhanaan.
Jaipongan tiasa masihan konstribusi anu seeur ka para penggiat seni tari supadaos tiasa lewih aktif ngagali jenis tarian rakyat anu sateuacanna kirang diperhatikeun.
Tari jaipongan, di manfaatkeun ku para penggiat tari pikeun nyelenggarakeun kursus-kursus tari jaipongan.
Tari topeng disebatna, kusabab penari-penarina nutupkeun rarayna ngagunakeun topeng. Tari topeng ngagaduhan ciri khas nyaeta gerakan panangana anu halus, nu sabari dibarengan ku alunan musik rebab sareng gendang.
Sedangkeun tari merak nyaeta, tarian anu ngalambangkeun gerakan-gerakan ti manuk merak sareng gerakan panangan anu gemulai sareng diiringan ku gamelan anu jadi ciri khas tarian merak.

Urang salaku generasi panerus khususna urang sunda, kudu tiasa ngalestarikeun budaya ti nenek moyang urang. Urang teu kenging niru budaya-budaya anu aya di luar negri hungkul, tapi urang kedah oge bangga sareng budaya asli negri urang sorangan.
Kumaha carana ngalestarikeun nana? Diantawisna nyaeta tiasa ku cara ngayakeun deui pameran seni sareng budaya anu tiasa di saksikeun ku masyarakat luas di Indonesia atawa tiasa ngondang turis asing supados anjeuna terang yen budaya Indonesia teh unik sareng macem-macem, eta nu mantak nyieun ngaran bangsa Indonesia seungit dimata dunia.

Urang salaku warga asli ti Indonesia ulah isin pikeun diajar kasenian budaya masing-masing, ulah ngan saukur ka bawa-bawa arus globalisasi hungkul bisana, ku sabab lamun lain ku urang, kusaha deui atuh anu peduli ka nasib budaya bangsa indonesia. Ku kituna, hayu urang mulai ti ayena ngalestarikeun kasenian tradisional ieu.

Mung sakitu biantara anu tiasa ku simkuring di pedarkeun dina ieu kasempetan, hapunten bilih aya salah-salah kecap atanapi kalepatan sarta kakirangan nana, hapunten anu kasuhun.
Wabillahi taufik walhidayah, Wassalaamu alaikum wr, wb.

Semoga dalam contoh - contoh pidato bahasa sunda di atas bisa berguna dan  bermangfaat bagi kamu yang akan berpidato menggunakan bahasa sunda ,terimakasih telah berkunjung dan membaca artikel ini lihat juga artikel yang lain nya ya :  Contoh pidato bahasa sunda sambutan di acara pernikahan

contoh pidato bahasa sunda sambutan acara pernikahan

0
kali ini saya akan memposting contoh pidato sambutan bahasa sunda untuk pernikahan dan langsung saja inilah contoh sambutan pidato bahasa sunda untuk pernikahan

contoh-pidato-bahasa-sunda-sambutan-acara-pernikahan
contoh pidato bahasa sunda sambutan acara pernikahan


Assalamu ‘Alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Bismillahirrohmanirrohim, alhamdulillahirobbil ‘alamin washolatu wassalamu alla asrofil ambiyai mursalin wa ‘ala alihi washohbihi ajma’in. Ama bagd.

Langkung tipayun simkuring manjatkeun puji sareng syukur ka dzat Allah SWT. kalayan qudrat sareng iradat Anjeunna dina dinten anu bagja ieu simkuring sakulawarga tiasa patepung lawung patepang wajah sareng bapa-bapa,ibu-ibu para saderek sadayana kanggo nyaosan uleman simkuring dina raraga upacara pernikahan pun anak (sebut nami anak) ka ( sebut calon mantu).
Simkuring sakulawarga ngaraos bingah nu teu aya hinggana ka para hadirin sadayana kalayan pinuh perhatosan sareng maparin do'a restuna dina upacara pun anak ieu.
     Teu hilap simkuring sakulawarga ngahaturkeun nuhun ka para wargi sadayana. Nu mudah-mudahan ku sumpingna para wargi sadayana kadieu janten marga lantaran kahontalan ka bagjaan hirup khususna ka pun anak anu di tikahkeun umunna kanggo urang sadayana dina mangsa nu bade dongkap.

     Akhirna simkuring neda pangdu'a ti para ibu,para bapa sareng para saderek sadayana, ,mudah- mudahan panganten anu nembe jatuk rami sing dipaparin kajembaran hirupna,parek rejekina jauh tina balaina sarta sing di paparin turunan anu sae,anu soleh anu kersa kumawula kanu janten ibu ramana,ibadah ka pangeran nu maha kawasa
Amin ya Allah ya Rabbal'alamin,Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

dan itulah contoh pidato bahasa sunda sambutan dalam acara pernikahan semoga bermangfaat buat kamu yang sedang mencari pidato dalam bahasa sunda terimakasih

Artikel pidato bahasa sunda lainya : Kumpulan contoh pidato bahasa sunda lengkap

cara mudah membuat foto cinemagraph

0
Seperti pepatah lama, "sebuah gambar bernilai seribu kata." Mengingat bahwa 65% populasi adalah pelajar visual , menggunakan gambar sebagai bagian dari pemasaran, kamu  dapat menjadi kunci untuk memastikan arti dari foto yang akan kamu sampaikan.

Sebagai orang yang suka berfoto, mungkin sudah sadar bahwa gambar itu penting. Mereka lebih mudah dicerna daripada sekumpulan kata di halaman dan dapat membantu mendukung konten kamu yang lain dengan menceritakan sebuah cerita dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh kata-kata. Entah di posting media sosial atau di posting blog, gambar membantu audiens kamu untuk lebih memahami apa yang kamu  bicarakan, polos dan sederhana.

Dan Apa itu cinemagraph, cinemagraph yaitu di mana  pada dasarnya adalah sebuah foto yang tadinya diam menjadi hidup atau bergerak dan hanya fokus ke satu objek di dalam foto tersebut.

dan sebuah cinemagraph benar-benar hanya sebuah GIF yang  format file yang sering digunakan untuk membuat animasi singkat dan tak terbatas. seperti contoh di bawah ini

 foto-cinemagraph
hasil akhir membuat foto cinemagraph

Sebuah foto cinemagraph bisa di posting ke media  sosial kamu seperti facebook,instragram,path dan yang lainya  untuk di pamerkan . Dan cara membuat foto cinemagraph sebenarnya sangat mudah  untuk dibuat, apalagi jika kamu sudah terbiasa dengan program seperti Photoshop.

media yang kamu butuhkan untuk membuat   foto cinemagraph  :
  • Alat perekam video (bisa menggunakan handphone atau pun kamera dlsr)
  • Tripod, atau cara lain untuk menjaga kamera tetap stabil dan benar - benar diam
  • Adobe Photoshop,Saat ini saya menggunakan Adobe Photoshop CC 2014 

Langkah pertama : apa yang ingin kamu buat

Ini mungkin tampak jelas, tapi foto cinemagraph yang bagus perlu dipikirkan dengan baik. Jika kamu ingin membuat foto cinemagraph yang benar-benar menawan hati dan memikat yang melihat foto itu, kamu  harus memiliki rencana sebelum membuat foto cinemagraph

Pertimbangkan subjekmu Siapa atau apa itu? Tindakan apa yang sedang terjadi dalam video tersebut? Bagian mana yang akan bergerak, dan mana yang akan tetap diam?
Jaga pergerakan seminimal mungkin. Cinemagraph semuanya tentang kehalusan; mereka tidak mencolok.

Langkah kedua : Rekam video

Sebuah cinemagraph seperti foto hidup.
Pastikan kamu  memiliki banyak cahaya alami , atau cara untuk memberikan cahaya yang cukup saat memotret subjek yang kamu buat. membuat di luar rumah seringkali bisa menjadi cara termudah untuk mendapatkan pencahayaan yang bagus.

Gunakan tripod. Kamu  tidak ingin kamera  bergerak sama sekali selama proses ini, atau akan merusak efek cinemagraph dan membuat pengeditan menjadi lebih sulit.
Saat merekam, subjek kamu  harus bergerak sesedikit mungkin. Ingatlah apa yang kamu  inginkan hasil akhirnya - apa yang akan bergerak dan apa yang tidak akan terjadi.

Sekarang, berapa lama kamu harus merekam video ? kamu benar-benar hanya perlu memastikan bahwa kamu memiliki beberapa detik yang bagus dari video dimana subjeknya relatif masih tenang dan gerakan pun mantap.

Untuk membuat cinemagraph di atas, saya melakukan dua kali pengambilan yang berbeda, masing-masing sekitar 15 detik. Saya ingin memastikan bahwa saya memiliki setidaknya 5 sampai 10 detik dimana airnya mengalir dengan cukup halus sehingga saya bisa bekerja dengan mudah selama proses editing.

Langkah ketiga: Mengimpor dan Kliping

Setelah membuat video dari hasil rekaman  kemudian  saya mengimpornya ke Photoshop dengan membuka File> Import> Video Frames to Layers dan memilih file tersebut.

Mengimpor-dan-Kliping-cinemagraph
Mengimpor dan Kliping-cinemagraph

 Kemudian akan muncul jendela seperti gambar di bawah ini :

Mengimpor-dan-Kliping-cinemagraph

Pastikan Timeline terlihat di jendela kamu dengan membuka Window> Timeline. kamu harus secara otomatis melihat Frame Timeline, namun perlu diingat bahwa Photoshop juga memiliki Video Timeline, dan ini bekerja dengan cara yang sama.

Timeline


Setelah video kamu  di impor, kamu akan melihat semua bingkai yang diimpor di Timeline kamu (biasanya ditemukan di bagian bawah jendela Photoshop ).
Di Timeline, kamu dapat mengatur kecepatan pemutaran video yang kamu buat. Saya mengatur
 di 08 detik, kamu mungkin ingin bereksperimen dengan ini untuk menemukan frame rate yang tepat untuk video yang kamu buat.

Timeline-cinemagraph
Timeline cinemagraph

Atur Timeline kamu seperti gambar di atas  untuk mengulang , sehingga GIF foto kamu akan berputar tanpa batas (gambar di atas adalah gambar jenis gif  jadi lihat baik baik dengan seksama cara settingan dari gambar tersebut)

Timeline-setting-cinemagraph
timeline dan setting cinemagraph

Sekarang, putar ulang video di Photoshop dan hapus bingkai yang tidak kamu  perlukan sampai memiliki klip yang sama persis yang ingin kamu tampilkan.

frame-cinemagraph
frame cinemagraph

ini membantu kamu dalam proses editing jika kamu menghapus lapisan yang sesuai dengan frame yang telah di hapus, dengan cara itu mereka tidak sesuai dengan keinginan.
Saya hanya  mengimpor sekitar 4 detik video, dan jumlahnya mencapai sekitar 90 frame. Setelah saya menghapus semua frame tambahan yang tidak lagi saya butuhkan, saya sampai ke 10 frame keseluruhan, yang membuat video yang sangat singkat.

Langkah ke empat : Mengedit  Mask

Pada panel Layer, pilih layer mask dan klik pada ikon "Add Layer Mask" di bagian bawah panel (terlihat seperti persegi panjang dengan lubang di tengahnya).
Pastikan lapisan mask putih baru ini dipilih, dan bukan lapisan gambarnya.

mask-cinemagraph
mask cinemagraph

Dengan Brush Tool, kamu  akan mulai melukis di area yang ingin kamu  lihat pergerakannya. Ini membantu jika kamu  melihat salah satu frame berikutnya di video yang kamu buat, karena  akan dapat melihat lapisan yang berbeda di bawah mask.
Kamu  pada dasarnya menghapus area yang ingin kamu lihat pergerakannya, sambil menjaga agar tetap statis.

Pastikan tidak menggunakan alat Eraser. Masker sebenarnya tidak merusak seperti Penghapus, dan jika kamu secara tidak sengaja menutupi area yang ingin kamu pindahkan, masker lebih mudah diedit.

hasil-mask


Kemudian setelah itu   memilih semua frame di Timeline kamu , menduplikatnya dan kemudian membalik bingkai duplikatnya. seperti gambar di bawah ini 

memilih-semua-frame-di-Timeline
memilih semua frame di Timeline

Langkah terakhir : Mengekspor Cinemagraph yang kamu buat

Untuk mengekspor cinemagraph, kamu  akan pergi ke File> Save for web. Kotak dialog memiliki banyak pilihan tapi kamu benar-benar hanya perlu memastikan bahwa kamu hanya menyimpan file jenis type GIF .
kamu bahkan dapat memutar GIF di kotak dialog, hanya untuk melihat lagi hasil akhir yang kamu buat. Kemudian Klik Save  dan jadilah  foto cinemagraph yang kamu inginkan. Lihat juga : Cara membuat efek aquamarine dlsr dengan photoshop

Ulasan dan bukti pembayaran situs popcash terbaru

0
Situs popcash adalah sebuah situs yang sangat populer di kalangan para blogger untuk mencari recehan dolar dengan  layanan iklan cpm (cost  per milion  ) yang artinya adalah jika ada yang mengunjungi situs atau blog kamu yang telah di pasangi script iklan cpm maka iklan tersebut akan muncul dengan sendirinya dan dari banyak situs iklan cpm salah satunya adalah situs popcash.
dan di bawah ini adalah bukti pembayaran situs popcash terbaru yang sampai saat ini masih membayar publishernya

Ulasan-dan-bukti-pembayaran-situs-popcash-terbaru
Ulasan dan bukti pembayaran situs popcash terbaru


pembayaran minimal dari situs popcash adalah $10 jadi kamu bisa mengambil dollar dari situs popcash minimal 10 dollar dan bisa di ambil setiap hari jika sudah terpenuhi di saldo popcash yang kamu buat tapi dengan catatan  kamu akan di potong pajak pengiriman seharga $0,20 jadi dollar yang masuk $9.80 ke akun paypal kamu

Ulasan-dan-bukti-pembayaran-situs-popcash-terbaru

 
 seperti gambar yang tertera di atas saya memasang iklan situs popcash bukan di blog kolodit saja tapi di blog yang lainya juga  jadi saya sarankan buat kamu yang mempunyai banyak blog atau situs di pasangkan iklan popcash nya agar lebih cepat payout nya.
di artikel  Ulasan dan bukti pembayaran situs popcash terbaru ini bukan saya bermaksud sombong atau gimana ,saya cuma menshare dan merekomendasikan bagaimana caranya mendapatkan dollar dari  hasil ngeblog yang salah satunya lewat situs popcash sekian dan terimaksih semoga bermangfaat. Baca juga : Bukti Pembayaran Situs Survei Toluna terbaru